Sanace vlhkého zdiva nopovou HDPE folií

Účinnost

Životnost

Tato technologie kompletně izoluje spodní stavby od okolního terénu a stoprocentně tak zabraňuje pronikání vlhkosti ze zeminy do spodní zástavby. Provádí se především za účelem hydroizolace sklepních prostor a jiných zástaveb, nacházejících se pod úrovní okolního terénu. Principem metody vysoušení zdiva vzduchem je vytváření vzduchové odvětrávací dutiny vzájemně mezi konstrukcemi nebo konstrukcí a zeminou. Tímto opatřením je zamezeno přímému styku vlhké zeminy se stavební konstrukcí.

Velmi důležitým prvkem celého sanačního odvětrávacího systému je tzv.drenážní blok – kamenivo fr 16-32, 2x perforovaná drenážní trubka DN 100 s odvedením do kanalizace, vše obaleno filtrační geotextílií IZOLTECHPOP 300. Tento blok zabrání zvednutí nebo nahromadění vody u stavební konstrukce a jejímu volnému vniknutí do vzduchoizolační mezery.

Nopovaná fólie se používá k provedení svislé trojstupňové hydroizolace staveb proti vodě a radonu. První stupeň je tvořen provětrávanou vzduchovou mezerou /zajišťuje nopová fólie LITHOPLAST SANA/ a druhý stupeň je tvořen nepropustnou polyetylenovou fólií /PENEFOL 950/. Třetí stupeň tvoří vrchní ochranná geotextilie IZOLTECHPOP 300.

Při svislé hydroizolaci staveb nopovou folií se plně využívá vytvořené vzduchové mezery mezi stavební konstrukcí a vlastní izolací ke snížení nebo dokonce úplnému odstranění vlhkosti ve stavební konstrukci. Z těchto důvodů je tato nopová fólie též vhodná pro sanaci rovných stěn a podlah v interiéru.

Nabízíme 100% řešení problému

Svislá hydroizolace domu, kterou provádíme s použitím bezkonkurenčních materiálů je jistým řešením, jak se výše uvedeného problému zbavit jednou provždy. Princip mechanické metody svislé izolace je jednoduchý a přitom téměř stoprocentně účinný – vlhký objekt odkopeme, mezi dotčené zdivo a zeminu vložíme fyzickou izolaci, nainstalujeme efektivní drenážní systém, který bude odvádět vodu od domu, a nakonec zeminu vrátíme na své původní místo.

svisla_postup

Bezkonkurenční hydroizolační materiál

Hydroizolační materiál, který pro svislou hydroizolaci používáme je opravdu bezkonkurenční. Jedná se o vysokohustotní polyethylenovou folii s výškou nopu 22 mm pro efektivní odvětrávání izolovaného zdiva. Folie je naprosto odolná proti mechanickému poškození (např. prorůstání kořenů), kompletně svařitelná, s životností uváděnou výrobcem min. 70 let.

Svařitelnost je veledůležitým parametrem námi používaných hydroizolačních materiálů. Na rozdíl od konkurence totiž hydroizolační materiály pouze nepřekládáme přes sebe, ale svařujeme do jednoho celku, který kompletně odizoluje spodní stavbu od okolního terénu. V kombinaci se zdvojenými drenážními systémy poskytujeme svým zákazníkům vysoce kvalitní metodu hydroizolace, která zaručí, že Vaše sklepy budou v suchu po celý Váš život.

Technologický postup

 • odkopání zeminy kolem objektu pod úroveň základů
 • očištění obnaženého obvodového zdiva (případné vyzdění a celková oprava zdiva)
 • ukotvení a svaření nopové hydroizolační fólie
 • ukotvení a svaření nepropustné hladké polyethylenové fólie 1mm
 • zaizolování veškerých přípojek
 • ukotvení vrchní ochranné geotextilie
 • položení a vyspádování odvodňovací drenáže, napojení drenáže do kanalizace
 • zához drenážní systému kamenivem a pokládka ochranné geotextilie na štěrkové lože – ochrana štěrkové lože
 • postupný zához objektu zeminou (příp. štěrkem) do výše okolního terénu vč. hutnění zeminy
 • ukotvení ukončovacích profilů svislé hydroizolace
 • konečná úprava terénu

Naše nejnovější realizace

Názory našich zákazníků

Odkopání domu s vložením izolační folie nám opravdu pomohlo. Dům máme v mírném svahu, nejvíce mokrá tedy byla čelní strana, kde se nám z vnitřní strany ve sklepech permanentně tvořily mapy plísní. Po izolaci a zdrenážování se zdá být problém vyřešen. Zeď vysychá a drenážní systém v zemi jde znát i v nižší promáčenosti zeminy kolem domu po deštích.

Petr Bedřišek

Konzultace zdarma

Máte dotazy? Rezervujte si termín odborné konzultace a obhlídky Vašeho domu zdarma! Seznámíme Vás s našimi technologiemi a předvedeme Vám námi používané hydroizolační materiály.

REZERVOVAT TERMÍN