Nejčastější obecné dotazy

Jak dlouho se zabýváte hydroizolačními pracemi?

Od roku 1997 jako fyzická osoba a od roku 2012 jako s.r.o.

Jakou dáváte zákazníkovi záruku na práci?

Nemáme problém dát zákazníkovi záruku 10 let. Špatně provedená izolace se projeví daleko dříve. Na materiál dává výrobce /česká firma/ záruku 80 let.

Pokud se rozhodneme pro vaši firmu, kdy máme zavolat?

Zavolejte co nejdříve, abychom Vám mohli rezervovat termín, který bude vyhovovat oběma stranám. Termín není zcela závazný, jen je zapotřebí z naší strany rezervovat kapacitu k provádění prací. Termín pak upřesníme. Opravdu nejsme schopni nastoupit, když zavoláte, že práce chcete provést naší firmou a máte příští týden dovolenou. U většiny firem se práce plánují dopředu cca 1-2 měsíce.

Provádíte i jiné než sanační práce?

Jsme specialisté na hydroizolační práce a jsme schopni provést i práce s nimi spojené např. dešťová a splašková podzemní kanalizace, napojení domu na veřejnou kanalizaci, výkopové práce, konečné úpravy terénu /pokládka dlažby, okapového chodníku atd./, rekonstrukce podlah vč.zateplení, zpevňování základového zdiva apod.

Podřezání zdiva

Co je zapotřebí k tomu, abyste mohli začít s pracemi?

K započetí prací potřebujeme zajistit pracovní prostor ke zdivu tj. vyklidit jednotlivé z jedné strany od zdiva alespoň 2m resp. 1m, případně dát nábytek doprostřed pokoje a přikrýt ho plachtou. Je třeba si však uvědomit, že jsou to stavební práce, tudíž je zapotřebí počítat s větší prašností. Dále potřebujeme zajistit stálý odběr elektrického proudu 380V/16A, užitkové vody /postačí i studna/ a vyznačit vedení veškerých rozvodů ve zdivu /voda, plyn, elektřina, telefon apod/.

Jak dlouho budou práce trvat?

Délka prací je individuální, odvíjí se od skladby zdiva. Zdivo smíšené nebo kamenné vyžaduje větší pracnost při izolování. Pokud se jedná o zdivo cihelné, pak zpravidla dům o velikosti cca 10x10m trvá cca 1 týden.

Je vhodné dům zateplit ihned po podřezání?

Doporučujeme nechat zdivo z vnější strany alespoň rok obnaženo, aby vysychalo, vnitřní omítky můžete provádět ihned po podřezání zdiva.

Můžeme ještě před podřezáním objektu vyměnit okna?

Pokud možno doporučujeme okna vyměnit až po podřezání.

Chceme také rekonstruovat střechu, můžeme tuto rekonstrukci provést před podřezáním domu?

Rekonstrukci střechy raději odložte až po hydroizolaci domu. Rekonstrukcí střechy se předpokládá většinou větší zatížení střechy, proto je vhodné nejdříve dům podřezat.

Kolik místa potřebujeme na provádění prací?

Je zapotřebí zajistit pracovní prostor u zdiva z jedné strany 2m a z druhé

Jak zajistíte budoucí napojení nové hydroizolace pod podřezaným zdivem na plošnou hydroizolaci podlah?

Při podřezání zdiva vkládáme spolu s 2mm hydroizolací také napojovací pásy, které jsou stejného, avšak měkčího materiálu, a tím zajistíme napojení na budoucí plošnou hydroizolaci podlah, kterou si buďto provedete sami, nebo vám ji provede naše firma, a to včetně oboustranné ochranné geotextilie. Naše firma zajistí, že veškeré hydroizolační folie budou mezi sebou svařeny horkovzdušným agregátem.

Svislá hydroizolace

Co je zapotřebí k tomu, abyste mohli začít

Pokud vedou do objektu sítě a přípojky, které jsou majetkem jednotlivých správců sítí, je zapotřebí vyřídit povolení k provádění výkopových prací, toto trvá cca 1 měsíc od požádání o povolení. Zpravidla lze obeslat instituce mailem. Naše firma tato povolení nevyřizuje. Pokud bude vykopaná zemina uložena na jiném pozemku než vašem, je třeba požádat majitele pozemku o zábor /jedná se většinou u bytových domů/.

Je zapotřebí vyrýt stromky a kytičky, o které nechcete přijít, větší stromky jsme schopni vyrýt s kořenovým balem bagrem a vy si je poté můžete zpátky vysadit.

Je zapotřebí zajistit kolem objektu místo cca 3m od zdiva. Dále potřebujeme zdroj vody, postačí i studna a příkon 220W.

Jakou dáváte zákazníkovi záruku na práci?

Nemáme problém dát zákazníkovi záruku 10 let. Špatně provedená izolace se projeví daleko dříve. Na materiál dává výrobce /česká firma/ záruku 80 let.

Jak dlouho budou práce trvat?

Délka prací je individuální, odvíjí se od složení a stavu základového zdiva, hloubky výkopu, manipulací s vykopanou sutí /převoz sutě z důvodu malého prostoru kolem objektu/, prováděním „víceprací“ /např. dešťová kanalizace, zpevňování základového zdiva, bourací práce atd./, počasí. Zpravidla svislá hydroizolace celého podsklepeného domu s 1,5m hlubokým sklepem trvá cca 2-3 týdny.

Co všechno obsahuje nabídka prací?

Snažíme se zákazníkovi položkově nacenit hydroizolační práce tzv. na klíč, tj. do nabídky zahrneme všechny předpokládané potřebné položky. Zákazník si samozřejmě některé práce může provést sám, např. rozebrání chodníku, rozbití betonových konstrukcí kolem domu, odvoz přebytečné zeminy a suti apod. Nabídka je vždy kompletní. Nemáme ve zvyku zákazníkovi cenu při provádění prací navyšovat dalšími položkami, které nemohl zákazník předpokládat, např. odvoz přebytečné zeminy a suti, rozebrání chodníku, odstranění betonu kolem domu apod. Je třeba si uvědomit, že může při provádění prací dojít k tzv. „vícepracem“, což je např. oprava zdiva, pokud je zdivo po obnažení poškozené, výměna dešťových svodů /pokud již není předpokládaná a kalkulována v nabídce/, výsev travního semene v prostoru výkopových prací apod. Tyto „vícepráce“ jsou vždy konzultovány, kalkulovány a schvalovány s investorem před jejich prováděním.

Jak moc se naruší okolní terén /zahrada/ kolem objektu?

Je pravda, že po provedení výkopových prací jsou kolem objektu hromady zeminy, suti, kamení apod. což může působit na zákazníka depresivně. Práce provádíme malým bagříkem na gumových pásech a ručně, abychom co nejvíce ochránili okolí domu. Po provedení veškerých prací vždy dáváme terén do původního stavu. Pokud si prohlédnete naše fotogalerie, dáte nám zapravdu, že se to zdaleka nejeví tak katastroficky, jak to na začátku prací vypadá.

Pokud se rozhodneme pro vaši firmu, kdy máme zavolat?

Zavolejte co nejdříve, abychom Vám mohli rezervovat termín, který bude vyhovovat oběma stranám. Opravdu nejsme schopni nastoupit, když zavoláte, že jste se rozhodli pro naši firmu, práce chcete provádět příští týden a vzali jste si na to dovolenou. U většiny firem se práce plánují dopředu.

Provádíte i jiné než sanační práce?

Jsme specialisté na hydroizolační práce a jsme schopni provádět práce spojené s hydroizolací, např. dešťové potrubní kanalizace, napojení domu na místní kanalizaci, výkopové práce, konečné úpravy terénu /pokládka dlažby, okapového chodníku atd./, rekonstrukce podlah vč. zateplení, zpevňování základového zdiva apod.

Jaké hydroizolační práce doporučujete provést, pokud chceme mít ve sklepě obytnou část?

Pak by bylo vhodné spojit dvě metody, a to odkopat dům a v úrovni sklepa jej podřezat, pokud to bude možné, vodorovnou izolaci pak spojit svařením s venkovní hydroizolací svislou nopovou folií. Pouze svislá hydroizolace by nezaručila průsaku vody do zdiva ze základu domu. Na vodorovnou izolaci doporučujeme navařit izolace plošnou, abyste ochránili podlahu budoucí obytné části. Poté provést svislou izolaci sklepa.

Nemáme kam svést drenáže. Je zapotřebí, aby tam byly?

Svislá hydroizolace bez drenážního systému je zcela zbytečná, neboť voda, která steče po nopové folii zůstane u základového zdiva a není odvedena drenážním systémem mimo od domu. V těchto krajních případech navrhujeme např. sběrnou šachtici ve sklepě s čerpadlem, které vodu z jímky odčerpá nebo drenážní trativod se sběrnou vsakovací jímkou.

Kdy je vhodné provést finální úpravu terénu kolem domu - dlažba, okapový chodník, obrubníky apod.?

Vzhledem k tomu, že v místech výkopu zemina sedá vlivem deště, sněhu apod., a to zeminu ve výkopu hutníme, doporučujeme finální úpravu terénu provést až cca půl roku po provedení svislé hydroizolace, aby se dlažba, obrubníky apod. nezvlnily. Provedení finální úpravy terénu jsme schopni vám nabídnout také.

Plošná hydroizolace

Jsou tyto hydroizolace vhodné pro novostavby?

Především pro novostavby. Podceněná hydroizolace nového domu se může brzy vymstít, pár oprav u nových domů již naše firma také provedla.

Jak napojíte plošnou hydroizolaci na izolaci ve zdivu?

Pokud Vám podřezání zdiva prováděla naše firma, zajisté jsme při provádění prací vložili do řezné spáry také napojovací pásy, tak to nebude žádný problém, plošnou hydroizolace spojíme svárem horkovzdušným agregátem. V opačném případě postupujeme individuálně,provedeme prohlídku objektu a navrhneme řešení.

Proč bychom si měli nechat provést plošnou hydroizolaci vaší firmou?

Protože plošnou hydroizolaci provedeme odborně, vše svaříme a ochráníme dvojitou oboustrannou vrstvou geotextilie. Navíc získáte záruku na kompletní hydroizolaci objektu. Dodavatel našich hydroizolačních materiálů je český výrobce, který garantuje záruku 80 let.

Nenašli jste odpověď?
  • Váš dotaz*
    0
  • Váš e-mail*
    1
  • 2